Základní informace o projektu

Ident. číslo:764
Název:Příprava území pro individuální výstavbu v obci Citice
Žadatel:Citice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Předpoklad PD v roce 2022.
Popis:Předmětem projektu je příprava rozvojového území pro individuální výstavbu rodinných domů v centru obce Citice jako náhrada za pozemky zabrané v souvislosti s důlní činností. Nové stavební parcely by měly vzniknout na vhodných částech pozemku po bývalé důlní vlečce, tj. pozemek parc. č. 386, přilehlých pozemcích (parc. č. 100, 101, 410, 37/1, 401/2 a 205/1 a na pozemku p.č. 374/31 k.ú. Citice). Součástí projektu je odstranění náspu bývalé důlní vlečky, výškové vyrovnání terénu, v místech s výrazným sklonem vybudování opěrné zdi, kompletní zasíťování parcel a zřízení přístupových a obslužných cest. Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity rozvojových ploch pro individuální výstavbu rodiných domů a zatraktivnění území pro její stávající i budoucí obyvatele. Realizace projektu sníží riziko odlivu obyvatel, přispěje ke zvýšení motivace využít obec k trvalému bydlení a podpoří tak rozvoj regionu.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Dotčené pozemky p. č. 386 a p. č. 100 k. ú. Citice jsou aktuálně ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. Obec již vyjednává převod pozemků do jejího vlastnictví. Pozemky p. č. 101, 410, 37/1, 401/2, 205/1 a 374/31 k.ú. Citice jsou v majetku Obce Citice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:17 760 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno