Základní informace o projektu

Ident. číslo:763
Název:Záchytné centrální parkoviště pro návštěvníky jezera Medard
Žadatel:Bukovany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudovat záchytné parkoviště v obci Bukovany pro návštěvníky jezera Medard.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Bukovany a Sokolovské uhelné, možnost dlouhodobého pronájmu.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:14 040 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno