Základní informace o projektu

Ident. číslo:761
Název:Revitalizace území pro sport Březová - tréninkové fotbalové hřiště
Žadatel:Březová

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z roku 2015.
Popis:Cílem projektu je doplnění stávajícího sportovního areálu fotbalového hřiště o tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem. Hřiště bude sloužit pro tréninky fotbalového klubu a sportovní využití obyvateli města Březová. Součástí stavby je i nově navržená komunikace, která bude sloužit jako obslužná komunikace tréninkového fotbalového hřiště pro přístup techniky nutné pro údržbu hřiště. Realizace stavby si vyžádá výstavbu zatrubnění stávající vodoteče, přeložku stávajících inženýrských sítí (stávající plynovod), a výstavbu opěrných zdí - kombinace železobetonových monolitických stěn a gabionových opěrných stěn. Tréninkové hřiště je navrženo velikosti 90,00 x 45,00 m se zeleným pruhem šířky 5,00m podél celého obvodu hřiště.
Správní povolení:Stavební povolení z 23.7.2015, 8.10.2015 a 16.2.2016 (povolení v platnosti, stavba zahájena zápisem do stavebního deníku).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 02 Obslužná komunikace, SO 18 Tréninkové fotbalové hřiště, SO 19 Opěrné stěny, SO 20 Přeložka stávajícího plynovodu, SO 21 VH část - kanalizace dešťová, zatrubnění bezejmenného toku.
Náklady bez DPH:32 953 362 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2015 (bez veřejného osvětlení).
Podmínky vyhlášení:Aktualizace realizační PD, aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno