Základní informace o projektu

Ident. číslo:759
Název:Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově
Žadatel:Litvínov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 1/2020.
Popis:Stavba sama o sobě reaguje na tvorbu podélných trhlin v povrchových vrstvách zpevněných komunikací pro cyklisty, pěší a in-line bruslaře a řeší opravy těchto trhlin na základě zjištění mechanismu vzniku těchto trhlin. Navrhované řešení zachovává stávající geometrické uspořádání cyklostezek. V rámci oprav budou konstrukce vozovky odtěženy. V místech hrází bude částečně odtěžen i zemní materiál tvořící hráz, který bude následně ukládán zpět, hutněn a vyztužován v několika vrstvách. U hráze A (SO 05) budou v rámci zvýšení stability sníženy sklony svahů. Poté budou zbudovány nové konstrukce vozovky. Stožáry VO budou v rámci opravy hráze dočasně demontované. Během rekonstrukce budou nově vybudované základové patky pro stožáry VO, které budou eliminovat negativní působení původních stožárů VO na stabilitu hráze.
Správní povolení:Stavební povolení z 13.1.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Litvínova, realizací stavby budou dotčeny i další pozemky v soukromém vlastnictví (řešeno v rámci stavebního řízení).
Skladba stavebních objektů:SO 01 – Sanace tělesa hráze Nová Voda, SO 02 – Oprava povrchu cyklostezek na vrchní části hráze Nová Voda, SO 03 – Oprava povrchu ostatních cyklostezek v areálu, SO 04 – Osvětlení hráze Nová Voda, SO 05 – Oprava hráze A Šedák
Náklady bez DPH:5 957 685 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZ vyhlášena.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:53Konaném dne:18.03.2022

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0460Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:30.04.2021Termín plnění:30.11.2021
Název smlouvy:Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově
Aktuální cena (vč. DPH):4 353 581 KčZhotovitel:PETROM STAVBY, a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0425Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:22.06.2021Termín plnění:30.12.2021
Název smlouvy:Supervize Sanace hráze a stavební úpravy komunikace v areálu Nové Záluží v Litvínově
Aktuální cena (vč. DPH):120 516 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno