Základní informace o projektu

Ident. číslo:758
Název:Cyklostezka Černovice-Spořice-Droužkovice-Březno, k.ú. Droužkovice
Žadatel:Droužkovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 2/2020.
Popis:Cyklostezka na severu navazuje na stávající cyklotrasu přicházející z Černovic a Spořic po stávajících zpevněných cestách a komunikacích, na jihu se pak napojuje na stávající cyklostezku vedoucí do Března, která byla vybudována rovněž z 15 miliard. Vybudováním cyklostezky v úseku k.ú. Droužkovice se tak obě části propojí. Nově budovaná cyklostezka má délku celkem 1 858 m. Je navržená se šířkou 3,00 m a s 0,50 m širokými krajnicemi. Příčný sklon je jednostranný, v oblouku dostředný s hodnotu 2,5 %, příčný sklon krajnice má hodnotu 8,0 %. Podélný sklon je v rozmezí 0,1 % - 8,9 %. Prvních 770,00 m cyklostezky je navržené s konstrukční skladbou umožňující pojezd těžkých nákladních vozidel, a to v případě nutnosti udržovacích prací na svahu železničního tělesa.
Správní povolení:Stavební povolení z 7.10.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů, a.s., ŘSD, SPÚ, Římskokatolické farnosti, SÚS ÚK, obce Droužkovice a dvou fyzických osob. Vlastnické vztahy řešeny k některým pozemkům nájmem, u ostatních souhlasem.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Náklady bez DPH:9 520 728 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Případně aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0469Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.06.2021Termín plnění:03.08.2022
Název smlouvy:Cyklostezka Droužkovice – Březno – k.ú. Droužkovice
Aktuální cena (vč. DPH):8 851 820 KčZhotovitel:Silnice Topolany, a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0433Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:11.08.2021Termín plnění:02.04.2022
Název smlouvy:Supervize Cyklostezka Droužkovice – Březno – k.ú. Droužkovice
Aktuální cena (vč. DPH):116 765 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno