Základní informace o projektu

Ident. číslo:757
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice – obytná zóna K rybníku, II. etapa
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 4/2020.
Popis:Obytná zóna je navržena v intravilánu obce Strupčice. Stavba řeší zásobování lokality 21 objektů RD pitnou vodou, včetně domovních přípojek, odvod splaškových vod, napojení na dopravní infrastrukturu, rozvody VO.
Správní povolení:Stavební povolení z 28.6.2010, ze 14.9.2010 a z 17.3.2010 (stavební práce byly v minulosti zahájeny na jiné části plochy).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Strupčice a Ústeckého kraje (SÚSÚK).
Skladba stavebních objektů:SO.01. objekty pozemních komunikací, SO.02. vodovodní řad, včetně přípojek, SO.03. splašková kanalizační stoka, včetně přípojek, SO.04. dešťová kanalizace, SO.05. plynovodní řad, SO.07. rozvody VO
Náklady bez DPH:17 227 265 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZ vyhlášena.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0464Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.03.2021Termín plnění:03.05.2023
Název smlouvy:Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice – obytná zóna K rybníku, II. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):15 921 396 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0428Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.04.2021Termín plnění:03.06.2023
Název smlouvy:Supervize Příprava území pro individuální výstavbu Strupčice – obytná zóna K rybníku, II. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):298 241 KčZhotovitel:AZ Consult, spol. s r.o.

zavřít okno