Základní informace o projektu

Ident. číslo:731
Název:Cyklostezky Medard - Libík (Muzeum - Lítov)
Žadatel:Habartov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení (trasa C, řešena změna PD pro trasu A), dokumentace pro společné povolení (trasa B).
Popis:Cílem projektu je výstavba 3 tras cyklostezek. Trasa A - cyklostezka napojuje zastavěnou část obce Kluč v místě muzea s infocentrem s pozemky nad jezerem Medard, trasa B - cyklostezka propojuje trasu "A" s plochou u jezera Boden, vyúsťuje na stávající hospodárnici pod Starým Habartovem, trasa C - cyklostezka spojuje část obce Úžlabí a částí obce Lítov. V souběhu s trasou "C" je navržena splašková kanalizace a veřejné osvětlení.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Většinovým vlastníkem dotčených pozemků je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. - stavba bude prováděna na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce.
Skladba stavebních objektů:Trasa A a C: SO 104 Úsek 4 - Stezka pro pěší a cyklisty, SO 107a Úsek 7a - Účelová komunikace, SO 107b Úsek 7b - Stezka pro pěší a cyklisty, SO 108 Úsek 8 - Účelová komunikace (polní cesta, lesní cesta), SO 301 Splašková kanalizace - gravitační část, SO 302 Splašková kanalizace - výtlak, SO 401 Veřejné osvětlení stezky v úseku Boden - Lítov
Náklady bez DPH:22 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy a získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno