Základní informace o projektu

Ident. číslo:725
Název:Revitalizace potoka od rybníka k poště
Žadatel:Lomnice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Při revitalizace bude upraveno/rozšířeno koryto potoka, odstraněno zatrubnění, které je z převážné části zanesené sedimentem, a po obou březích potoka bude koryto zpevněno gabiony.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Sokolovské uhelné.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:25 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno