Základní informace o projektu

Ident. číslo:723
Název:Revitalizace vodní nádrže Malá Anna k.ú. Nové Sedlo
Žadatel:Nové Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2019.
Popis:Předmětem stavby je stávající vodní nádrž Malá Anna, která je umístěna v intravilánu města Nové Sedlo. Cílem stavby je uvést stávající objekty vodní nádrže do technického stavu odpovídajícího podmínkám bezpečného provozování vodního díla, optimalizovat vodní režim v krajině zvýšením kvality vody na odtoku z nádrže v důsledku odtěžení sedimentu a úpravy dna a zvýšením zásobního prostoru v nádrži, zvýšit hodnotu urbanizované kulturní krajiny s narušenou stabilitou vlivem ukončené těžební činnosti.
Správní povolení:Vodoprávní povolení z 27.4.2011 (platnost prodloužena).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Nové Sedlo a jeden pozemek ve vlastnictví ČR (Lesy ČR).
Skladba stavebních objektů:IO 01 – Úprava dna nádrže, IO 02 – Úprava hráze nádrže, IO 03 – Funkční objekty nádrže, IO 04 – Odtokové potrubí nádrže, IO 05 – Úprava území.
Náklady bez DPH:16 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení aktualizace projektové dokumentace (vzorkování sedimentu).

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0461Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.11.2021Termín plnění:10.03.2026
Název smlouvy:Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo
Aktuální cena (vč. DPH):18 053 200 KčZhotovitel:Gardenline s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0437Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:03.01.2022Termín plnění:10.04.2026
Název smlouvy:Supervize Revitalizace vodní nádrže Malá Anna, k.ú. Nové Sedlo
Aktuální cena (vč. DPH):432 672 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno