Základní informace o projektu

Ident. číslo:699
Název:Průmyslová zóna Lom
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 9/2020.
Popis:Jedná se o novou stavbu obousměrné dvoupruhové místní obslužné komunikace doplněnou o vedení veřejného osvětlení. Součástí řešení je rovněž rekonstrukce mostku a odvádění dešťových vod propustky. Jedná se o asfaltobetonovou komunikaci. Navazující svahované plochy budou ohumusovány a zatravněny. Podél komunikace je navrženo veřejné osvětlení na stožárech výšky 8 m s výložníkem 1,5 m.
Správní povolení:Stavební povolení z 1.9.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Lom, Ústeckého kraje, obce Mariánské Radčice a ČR (Povodí Ohře).
Skladba stavebních objektů:SO 001 Vedlejší a ostatní, SO 101 Komunikace, SO 201 Oprava mostku, SO 401 Veřejné osvětlení.
Náklady bez DPH:25 498 428 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZ vyhlášena.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0468Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.07.2021Termín plnění:04.11.2023
Název smlouvy:Průmyslová zóna Lom
Aktuální cena (vč. DPH):29 522 545 KčZhotovitel:Silnice Topolany, a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0432Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:13.09.2021Termín plnění:04.11.2023
Název smlouvy:Supervize Průmyslová zóna Lom
Aktuální cena (vč. DPH):342 176 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0016Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.03.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Průmyslová zóna Lom"
Aktuální cena (vč. DPH):536 600 KčZhotovitel:SCES-Group, spol. s r.o.

zavřít okno