Základní informace o projektu

Ident. číslo:698
Název:Lesopark u Lomu
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 11/2011.
Popis:Předmětem projektu jsou terénní úpravy, vyrovnání místních nerovností, odstranění náletových dřevin podél Loučenského potoka, vybudování cest a výsadba zeleně. Lokalita pro lesopark se nachází v extravilánu města Lom za areálem městského hřbitova. Lesopark bude přístupný ze silnice I/27 přes místní komunikaci od hřbitova a sjezdem ze silnice II/254.
Správní povolení:Stavební povolení z 5.9.2011 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 101 cesty v areálu, SO 301 úprava potoka a břehových porostů, SO 801 terénní úpravy, SO 802 výsadba nízké zeleně.
Náklady bez DPH:5 907 327 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny přeindexací rozpočtu dle ÚRS z roku 2011.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0017Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:18.12.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Lesopark u Lomu"
Aktuální cena (vč. DPH):173 600 KčZhotovitel:AZ Consult, spol. s r.o.

zavřít okno