Základní informace o projektu

Ident. číslo:695
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Lom východ
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 6/2020.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 10 rodinných domů ve střední části města Lomu, severně od náměstí Republiky. Z ulice Vrchlického bude vybudována nová obslužná komunikace (229 m) a budou přivedeny inženýrské sítě - plyn (189 m), voda (192 m), kanalizace (120 m), veřejné osvětlení (250 m). Podmínkou výstavby je zkapacitnění ČOV v ulici Komenského.
Správní povolení:Požádáno o stavební povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 101 komunikace, SO 301 vodovod, SO 302 kanalizace, SO 401 veřejné osvětlení, SO 501 plynovod. Dále je nutné zkapacitnění ČOV.
Náklady bez DPH:18 804 240 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny orientačním propočtem v PD.
Podmínky vyhlášení:Získání správního povolení, doplnění projektové dokumentace o zkapacitnění ČOV.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0020Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Lom východ"
Aktuální cena (vč. DPH):295 240 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

zavřít okno