Základní informace o projektu

Ident. číslo:694
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Lom jih
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 9/2019.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 13 rodinných domů v jihovýchodní části města Lomu v blízkosti městského hřbitova a železniční trati Litvínov - Oldřichov. Z ulice Fr. Veselého a Nádraždní budou vybudovány tři místní komunikace (celkem 567 m). Do lokality budou přivedeny inřenýrské sítě - voda (681 m), kanalizace dešťová, kanalizace splašková (529 m), plyn (393 m) a rozvody NN. Problematické je napojení lokality na místní komunikace. Proto je realizace podmíněna výstavbou jižního obchvatu města Lomu, na který by byla lokalitě napojena.
Správní povolení:Stavební povolení z 10.7.2019 a z 22.7.2019.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:D1.01 – HTÚ, komunikace a dopravní řešení, D1.02 kanalizace, D1.03 vodovod, D1.04 plynovod.
Náklady bez DPH:28 588 703 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet dle ÚRS z roku 2018.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace projektové dokumentace v případě napojení na jižní obchvat Lomu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:23Konaném dne:04.04.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0019Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:11.09.2006Termín plnění:31.03.2007
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Lom jih"
Aktuální cena (vč. DPH):405 350 KčZhotovitel:SCES-Group, spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0049Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:31.03.2008Termín plnění:30.09.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Lom Jih" opakované zadání
Aktuální cena (vč. DPH):2 272 900 KčZhotovitel:R - PRINCIP Most s.r.o.

zavřít okno