Základní informace o projektu

Ident. číslo:635
Název:Středisko Starý Most - MiniMost
Žadatel:Most

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 1/2006. Dokumentace se přepracovává, termín dokončení do 12/2021.
Popis:MiniMost je zamýšlený park miniatur a významných budov, které stály ve starém Mostě a byly zbořeny při likvidaci města z důvodu těžby hnědého uhlí. Bude se jednat o modely nejzajímavějších a nejvýznamnějších budov zaniklého města, v kombinaci s moderní projekční či holografickou technikou. Součástí projektu bude i stavební připravenost pro realizaci díla včetně komunikací, tras pro pěší a cyklisty. Dílo bude situováno v lokalitě jezera Most.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad vydání povolení do 12/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Statutárního města Most a ČR - Palivového kombinátu Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:40 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem projektanta.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy a získání stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno