Základní informace o projektu

Ident. číslo:385
Název:Revitalizace Modlanského potoka
Žadatel:Modlany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/1998.
Popis:Revitalizace části Modlanského potoka na katastrálním území Roudníky (1 154 m) a Modlany a Věšťany (2 556 m) bude spočívat v realizaci biologických opatření a úpravě technických (stavebních) prvků v obou obcích.
Správní povolení:Územní souhlas ze dne 14.6.2010 a vodoprávní povolení ze dne 14.7.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce, ČR (SPÚ) a soukromých osob a subjektů.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Náklady bez DPH:34 346 464 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2008.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno