Základní informace o projektu

Ident. číslo:362
Název:Rekreační plocha Matylda – komunikace a inženýrské sítě
Žadatel:Most

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro společné povolení a provádění stavby z 6/2020.
Popis:Cílem projektu je vybudování základní infrastruktury v areálu vodní nádrže Matylda. Jedná se o komunikace, parkovací plochy, inženýrské sítě (vodovod, kanalizace).
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Vydání povolení se očekává v 5/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:SO 101 Komunikace, SO 102 Zpevněné plochy –jihovýchod, SO 111 Parkoviště jihovýchod, SO 112 Parkoviště severovýchod, SO 113 Příjezdní komunikace k Jachtklubu a parkoviště, SO 114 Přemostění výústního objektu, SO 301 Vodovod, SO 303 Výměna vodovodního řadu v ul. Národního odboje, SO 311 Tlaková kanalizace, SO 321 Parkoviště jihovýchod –dešťová kanalizace, SO 322 Parkoviště severovýchod- dešťová kanalizace, SO 331 Veřejná WC- přípojka vody, SO 332 Veřejná WC- přípojka kanalizace, SO 451 Veřejné osvětlení.
Náklady bez DPH:188 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem projektanta.
Podmínky vyhlášení:Získání stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:51Konaném dne:21.04.2021

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0067Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:03.04.2009Termín plnění:31.12.2023
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Rekreační plocha Matylda"
Aktuální cena (vč. DPH):2 288 105 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0079Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:06.05.2010Termín plnění:31.05.2020
Název smlouvy:Zkapacitnění přípojného bodu pitné vody v ul. Národního odboje
Aktuální cena (vč. DPH):218 052 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0080Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:17.05.2010Termín plnění:31.07.2010
Název smlouvy:Rekreační plocha Matylda, sanace poddolování u severního břehu jezera Matylda
Aktuální cena (vč. DPH):238 080 KčZhotovitel:AZ Consult, spol. s r.o.

zavřít okno