Základní informace o projektu

Ident. číslo:355
Název:Revitalizace Starosedelského potoka
Žadatel:Staré Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 6/2019.
Popis:Předmětem je revitalizace Starosedelského potoka - stabilizace břehových hran a obnova konstrukce a stávajícího opevnění koryta. Před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech dojde k odstranění stávajících dožívajících konstrukcí a k odstranění nánosů materiálu v korytě potoka, opěrné zdi budou železobetonové lité do ztraceného bednění, které bude provedeno jako kamenné zdivo z žuly o velikosti kamene 200 – 300 mm.
Správní povolení:Územní rozhodnutí z 30.10.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce, ČR, správu vykonává Lesy ČR, s.p., a fyzických osob.
Skladba stavebních objektů:stavební úsek č. I: SO.1.1 až SO.1.12, stavební úsek č. II: SO.2.1 až SO.2.3, stavební úsek č. III: SO.3.1 až SO.3.4, stavební úsek č. IV: SO.4.1 až SO.4.3.
Náklady bez DPH:20 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny v DUR.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-XU0145Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:21.01.2019Termín plnění:08.11.2023
Název smlouvy:Projektová dokumentace Revitalizace Starosedelského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):1 221 096 KčZhotovitel:Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zavřít okno