Základní informace o projektu

Ident. číslo:353
Název:Příprava území pro výstavbu RD - Staré Sedlo - východní pole
Žadatel:Staré Sedlo

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zahájeny práce na zpracování dokumentace pro územní řízení.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro výstavbu 60 rodinných domů - technická a dopravní infrastruktura.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:70 320 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno