Základní informace o projektu

Ident. číslo:343
Název:Cyklostezka na rekultivovaných výsypkách 1.etapa
Žadatel:Lomnice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 5/2009 a dokumentace pro zadání stavby z 12/2009, dokumentace pro provádění stavby (lávka) z 3/2010.
Popis:Jedná se o cyklotrasu s asfaltobetonovým povrchem v šířce min. 3,0 m propojující obce Svatava, Lomnice a Vintířov. Trasa je členěna do 8 úseků. Dále zahrnuje lávku pro cyklisty. Cyklistická lávka bude přemosťovat komunikaci třetí třídy III/21028, která propojuje obce Svatavu a Lomnici.
Správní povolení:Stavební povolení ze dne 23.9.2009, NPM 10.11.2009 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Karlovarského kraje, SUAS, město Loket, obec Lomnice, obec Vintířov - možnost realizace řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Cyklotrasa, Lávka pro cyklisty
Náklady bez DPH:28 767 996 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2009.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace projektové dokumentace, obnovení správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:40Konaném dne:21.12.2010

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0060Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:31.03.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Obec Lomnice - cyklostezka na rek. výsypkách 1.etapa"
Aktuální cena (vč. DPH):1 523 200 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN, s.r.o.

zavřít okno