Základní informace o projektu

Ident. číslo:341
Název:Revitalizace rybníka v Lomnici
Žadatel:Lomnice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Revitalizace rybníka bude zahrnovat zpevnění hráze a břehů rybníka, vyčištění od nánosů a osázení zelení. Do rybníka jsou zaústěny vodoteče z Podkrušnohorské výsypky.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:20 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno