Základní informace o projektu

Ident. číslo:326
Název:Revitalizace území pro výstavbu IS pro 17 RD na Špici
Žadatel:Svatava

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 4/2015.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu 17 rodinných domů v místní části Svatavy zvané Špic. Napojení na komunikaci se řeší novým sjezdem, technická infrastruktura se řeší novými vedeními, navrhují se nové rozvody vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace (případně vybudování ČOV), elektrické energie a veřejného osvětlení. Předpokladem výstavby je přeložka stávajících vodovodních vedení.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví městyse Svatava.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:29 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno