Základní informace o projektu

Ident. číslo:320
Název:Revitalizace území na příměstský park na Smolnickém kopci v Chodově
Žadatel:Chodov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace území na příměstský park v prostoru Smolnického kopce u Chodova. Předmětem projektu je výstavba cest v parku, komunikací, parkoviště a odvodnění. Na řešené lokalitě probíhala v 50. letech 20. století hlubinná a povrchová těžba hnědého uhlí. Lokalita je v součastnosti využívána pro odpočinek a rekreaci obyvatel města. Jedná se o jednu z mála zelených ploch v převážně panelovém městě.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města.
Skladba stavebních objektů:Komunikace, veřejné osvětlení, sadové úpravy, parkoviště
Náklady bez DPH:54 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno