Základní informace o projektu

Ident. číslo:319
Název:Komunikační propojení na severní straně výsypky Silvestr
Žadatel:Dolní Rychnov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace, předpoklad PD v roce 2021.
Popis:Cílem projektu je revitalizace území dotčeného těžbou hnědého uhlí (výsypka Silvestr) prostřednictvím vybudování cca 560 m kvalitní komunikace při severní straně výsypky Silvestr. Realizace projektu umožní zpřístupění zrekultivovaných výsypkových ploch (lesoparku) a rozvíjející se bytové zástavby obce Dolní Rychnov. Projekt řeší zvýšení kvality života obyvatel obce i jejich návštěvníků a rozšíření volnočasových aktivit oboustranným zpřístupněním plochy lesoparku na rekultivované výsypce Silvestr a zastavěné části obce.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad vydání povolení v roce 2022.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:11 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno