Základní informace o projektu

Ident. číslo:316
Název:Revitalizace vodní plochy a odkalovacích nádrží bývalého prostoru Markéta
Žadatel:Vintířov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Uvedené území bylo v minulosti postiženo hornickou činností. Postupem doby bylo území opuštěné a asi v osmdesátých letech zde byla vybudována usazovací retence, ze které se čisté vody odpouštěly do Vintířovského potoka. Vždy po nějakém čase byla stávající retence čištěna a kaly přečerpávány do vybudovaných nádrží, odkud se po vyschnutí vyvážely na výsypku. Cílem je celková revitalizace celého území, provedení parkových úprav a zpřístupnění vzniklého lesoparku pomocí cest pro pěší, aby území mohlo plnit funkci parku a sloužit občanům jako relaxační a oddychové místo pro využití volného času.Vodní plochy budou zadržovat vodu v krajině a nově vzniklý lesopark by navazoval na již existující Lesoparku Jiřího Ošeckého. Lesopark by byl využíván pro volnočasové aktivity, rekreaci, odpočinek, procházky, aktivity pro děti a seniory, případně rybolov.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Sokolovské uhelné, s dotčeným subjektem je jednáno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:22 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno