Základní informace o projektu

Ident. číslo:312
Název:Cyklostezka Lom - Osek
Žadatel:Lom

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 10/2010.
Popis:Cyklostezka začíná u vodní plochy Oprám, kde končí cyklostezka napříč Litvínovem, která byla vybudována z 15 miliard. Odtud vede do ulice Březová, M. Bauera a S.K.Neumanna. Pokračuje pak do Loučné, kde končí na hranici katastru, odkud může pokračovat až do města Osek. Celková délka cyklotrasy je 2 720 m. Cyklotrasa je z větší části vedená na polních a lesních nezpevněných cestách, částečně pak na stávajících komunikacích.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Lom, Coal Services, a.s., Lesů ČR, Ústeckého kraje a několika fyzických osob. Vypořádání vlastnických vztahů zatím není řešeno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 440 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno