Základní informace o projektu

Ident. číslo:296
Název:Cyklostezky na výsypce Malé Březno
Žadatel:Strupčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Projektový záměr z 10/2019.
Popis:Projekt řeší vybudování sítě cyklotras a cyklostezek ve směru od obce Strupčice, přes výsypku u obce Malé Březno a dále po trase bývalého drážního tělesa do obce Havraň. Součástí projektu je dále vybudování in-line bruslařské dráhy, která by vedla ve zmíněném původním drážním tělese, v souběhu s cykloztezkou. Celkem tedy projekt zasáhne do třech katastrálních území a to počínaje k.ú. Strupčice, následně přes k.ú. Malé Březno a dále do k.ú. Havraň.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Malé Březno, obce Strupčice, obce Havraň, ČR - Lesy České republiky, s.p., ČR - Palivový kombinát Ústí, státní podnik, a Coal Services a.s.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:50 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny v projektovém záměru.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno