Základní informace o projektu

Ident. číslo:291
Název:Cyklotrasy na výsypce Pokrok
Žadatel:Duchcov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace z 10/2020.
Popis:Cílem projektu je vybudování cyklotras na výsypce Pokrok, které by vzájemně propojily Osek, Duchcov a Lom. Jednalo by se využití stávajícíh obslužných komunikací, u kterých by došlo jen k místním úpravám povrchu.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Severočeských dolů.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:1 716 313 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno