Základní informace o projektu

Ident. číslo:287
Název:Gravitační odvodnění Křince do Bouřlivce
Žadatel:Severočeské doly a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Vodní plocha Křinec se vytvoříla v nejnižších partiích zbytkové jámy lomu Leontýna. Odvodnění území bylo uhelnou slojí. Po vytěžení lomu Václav a jeho zasypáním vnitřní výsypkou došlo k přerušení odvodňovacího skeletu uhelné sloje. V současné době je nutné uměle (pomocí čerpání vod) udržovat hladinu vody v Křinci na maximální úrovni 212,0 m n.m. Tato úroveň hladiny neohrožuje okolní zástavbu v Duchcově. Gravitační odvodnění Křince je možné vybudováním odvodňovací štoly z Křince do Bouřlivce v délce 2 000 m.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:305 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno