Základní informace o projektu

Ident. číslo:285
Název:Jihozápadní obchvat Duchcova
Žadatel:Duchcov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 3/2019.
Popis:Cílem projektu je vybudování silničního obchvatu města Duchcova při jeho jihozápadním okraji, čímž zároveň dojde ke zpřístupnění průmyslových areálů v této části města. Trasa je vedena po stávajících komunikacích – od ulice Želénská je vedena stávající štěrková komunikace po severní okraj bývalého odkaliště Fučík. Dále po severním okraji bývalého odkaliště Fučík vede stávající nezpevněná komunikace, jež končí u severojižní panelové komunikace v blízkosti průmyslového areálu firmy Vitrablok. Následuje panelová komunikace podél přeložky Oseckého potoka (příkop P 2400) na severním okraji bývalé výsypky Pokrok po ulici Mosteckou. Komunikace bude křížit plánovanou komunikaci Duchcov – Ledvice. Komunikace je navržena jako dvoupruhová obousměrná s kategorijní šířkou S 7,5. Základní šířka jízdního pruhu je 3,0 m, šířka vodícího proužku 0,25 m. Šířka nezpevněné krajnice 0,5 m. Celková délka komunikace je 1 934,78 m. Komunikace bude provedena s krytem asfaltovým. Komunikace bude vedena jako silnice III. třídy číslo 25612.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad získání územního rohodnutí je do konce dubna 2021, vydání stavebního povolení se odhaduje do konce září 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Duchcov, Severočeských dolů, ČEZu, SŽDC, SPÚ a Vitrabloku s.r.o.
Skladba stavebních objektů:SO 101 – Komunikace, SO 102 – Rekonstrukce stávajícího propustku, SO 103 – Prověření propustku příkopu P 2400
Náklady bez DPH:58 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno