Základní informace o projektu

Ident. číslo:250
Název:Obnova komunikačního propojení Ledvice - Duchcov
Žadatel:Duchcov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se PD, předpoklad dokončení v roce 2021.
Popis:Předmětem projektu je obnovení historického komunikačního spojení Ledvic s městem Duchcov, které bylo přerušeno lomem Fučík a později velkolomem M. Gorkij. Po ukončení těžby se prostor lomu Fučík využíval k ukládání výsypkových zemin a později sloužil jako odkaliště elektrárny Ledvice. Odkaliště je postupně rekultivováno. Trasa nové komunikace začíná východně od Ledvic odbočkou z ulice Mírová, prochází mezi obcí a odkalištěm a napojuje se na ulici Sv. Čecha v jižní části města Duchcov. Délka komunikace je cca 3 390 m.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad SP v roce 2022.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vypořádání vlastnických vztahů zatím není řešeno.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:101 700 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Změna územního plánu, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno