Základní informace o projektu

Ident. číslo:241
Název:Rekreační areál Pražská pole
Žadatel:Chomutov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace v rozpracovanosti (bude však přepracována).
Popis:Původním záměrem bylo vybudování golfového hřiště. Nově se vyjednává přepracování na rekreační areál, který bude respektovat budoucí přírodní rezervaci, která bude na území dohledné době vyhlášena a zároveň zpřístupní areál pro pěší i cyklisty, přip. bruslaře. Město připravuje pasportizaci vodních děl v areálu. Záměrem města je na území vytvořit přírodě blízký rekreační areál se zázemím (parkoviště, sociální zařízení, zázemí pro správce objektu), který bude sloužit široké veřejnosti k rekreaci a odpočinku, samozřejmě za podmínky respektování v budoucnu vyhlášené přírodní rezervace.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Převážným vlastníkem pozemků je statutární město Chomutov, poté Palivový kombinát Ústí s.p. od kterého se město v současné době snaží zbývající pozemky získat, Obec Spořice a pak drobní vlastníci, kteří nemají na realizaci zásadní vliv (tzn. lze se jim vyhnout).
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:70 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0061Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:03.04.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Rekreační areál Pražská pole"
Aktuální cena (vč. DPH):2 345 780 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

zavřít okno