Základní informace o projektu

Ident. číslo:221
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Nové Vyklice
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je příprava území na novou zástavbu nové Místní části města Chabařovice "Nové Vyklice". Snaha města o vytvoření Nových Vyklic je reakcí na likvidaci obce Vyklice, které v roce 1982 ustoupilo těžbě. Z programu bude, v případě zúžení chráněného ložiskové území, hrazeno vybudování inženýrských sítí, které parcely č. 223/3, 242 a 223/5 v katastrálním území Vyklice připraví pro budoucí novou zástavbu. Jednání o zúžení CHLÚ bude následovat po vyřešení krajinářsko-urbanisticko-architektonickou soutěž na území jezera Milada.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:96 800 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno