Základní informace o projektu

Ident. číslo:217
Název:Sportovní bikrosový a motokrosový areál v oblasti Radovesické výsypky
Žadatel:Hrobčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z roku 2020.
Popis:Vybudování sportovního bikrosového a motokrosového areálu v oblasti Radovesické výsypky. Záměrem projektu je úprava sukcesního území na sportovní bikrosový a motokrosový areál s vybudováním místa pro parkovaní a sociálního zázemí. Území bude sloužit pro pořádání sportovních soutěží a pro volnočasové aktivity. V rámci projektu dojde ke zpevnění místa pro parkování a vytvoření zázemí pro umístění TOI – TOI.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Severočeských dolů a ČR - LČR a ÚZSVVM.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem ve studii.
Podmínky vyhlášení:VZMR, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno