Základní informace o projektu

Ident. číslo:206
Název:Osek - příprava území a STV průmyslové zóny
Žadatel:Osek

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 6/2007 (nutno přepracovat).
Popis:Účelem stavby je příprava území pro budoucí výstavbu průmyslové zóny o rozloze 4 ha. Předmětem stavby je výstavba komunikací a inženýrských sítí technického vybavení (vodovod, kanalizace, plynovod, rozvody elektro, veřejné osvětlení, slaboproudé rozvody).
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích města Osek (stavebník), PF ČR, České dráhy, Vrtný a geologický průzkum, Státní statek Jeneč, Ústecký kraj, POH, ÚZSVVM, SD a MUS - možnost realizace zatím neřešena.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:22 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:21Konaném dne:22.12.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0026Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:02.10.2006Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace "Osek - příprava území a STV průmyslové zóny"
Aktuální cena (vč. DPH):937 040 KčZhotovitel:BPO spol. s r.o.

zavřít okno