Základní informace o projektu

Ident. číslo:189
Název:Revitalizace zámeckého parku ve Světci
Žadatel:Světec

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace se zpracovává, předpoklad dokončení v 3/2021.
Popis:Cílem projektu je revitalizace zámeckého parku na p.p.č. 39/7 k.ú. Světec, obnovení cestní sítě, vytvoření oddychové zóny s lavičkami, koutkem pro cvičení a relaxaci, pokácení stromů, které jsou ve zhoršeném zdravotním stavu, a výsadba nových stromů a keřů. Na to navazuje obnova prostoru před obecním úřadem na p.p.č. 35/5 k.ú. Světec. Opět pokácení stromů a výsadba nových stromů, keřů, vytvoření parkoviště pro návštěvníky obce, vybudování oddychové zóny s kašnou a lavičkami.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno