Základní informace o projektu

Ident. číslo:179
Název:Rekreační plocha Zaječice
Žadatel:Vrskmaň

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování rekreační plochy pro využití volného času občany obce Vrskmaň. Záměr by se realizoval v jižní části Zaječické přehrady. Záměr počítá s úpravou cca 130 m břehu přehrady tak, aby zde byla vytvořena travnatá plocha. Břehy by byly vysypány pískem a do vody by bylo realizováno molo. Projekt počítá s opravou příjezdové komunikace (cca 20 m) a vytvořením parkovacích míst.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, správu vykonává Povodí Ohře, s.p., a Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 080 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno