Základní informace o projektu

Ident. číslo:178
Název:Cyklostezka Vysoká Pec - Jezeří - Horní Jiřetín
Žadatel:Vysoká Pec

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování cyklostezky, která by propojila Vysokou Pec se zámkem Jezeří a Horním Jiřetín. Umístění cyklostezky by částečně bylo na tělese původní silnice I/13.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Vysoká Pec, ČR - Palivový kombinát Ústí, s.p., města Horní Jiřetín a dalších soukromých vlastníků (IH Farm).
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:12 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno