Základní informace o projektu

Ident. číslo:173
Název:Rekonstrukce účelové komunikace – Prunéřov – Tušimice – II. etapa
Žadatel:Kadaň

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provedení stavby z 12/2018.
Popis:Záměrem stavby druhé etapy je rekonstrukce stávající účelové komunikace z Prunéřova do Tušimic. V rozsahu reprofilace příčných a podélných sklonů při zachování koruny vozovky, podélného a příčného odvodnění. Etapa II uvažuje o rekonstrukce stávající účelové komunikace spojující Prunéřov a Tušimice. V současné době je řešené území na báňské výsypce dnes zvané Prunéřov. Umožňuje, ale také obsluhu polí a lesů, případné zajetí multikárou, dodávkou nebo nákladním autem. Součástí stavby je rekonstrukce účelové komunikace, odvodnění cesty, jejího okolí, podloží a sadové úpravy. Šířka povrchu účelové komunikace je navržena na 3,5 metrů, v místech s výhybnou je šířka komunikace 5,5m, krajnice 0,5m, odvodnění je řešeno příčným sklonem po celé délce cyklotrasy.
Správní povolení:Stavební povolení z 8.1.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Kadaň.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Náklady bez DPH:18 277 697 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:VZ vyhlášena.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0467Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.04.2021Termín plnění:10.09.2021
Název smlouvy:Rekonstrukce účelové komunikace – Prunéřov – Tušimice – II. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):14 181 785 KčZhotovitel:PETROM STAVBY, a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0431Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:28.04.2021Termín plnění:10.10.2021
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce účelové komunikace – Prunéřov – Tušimice – II. etapa
Aktuální cena (vč. DPH):63 743 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

zavřít okno