Základní informace o projektu

Ident. číslo:759Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Sanace tělesa hráze Nová voda v areálu Nové Záluží
Popis projektu:Projekt řeší stabilizaci tělesa hráze B, která nebyla součástí realizovaného projektu Výstavba areálu Nové Záluží. Následná výstavba konstrukcí vozovky bude řešena v rámci stavebního objektu SO 02, který je hrazen z prostředků města.
Žadatel:LitvínovPředpokládané náklady:5 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:48Konaném dne:22.05.2019

zavřít okno