Základní informace o projektu

Ident. číslo:758Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Cyklostezka Droužkovice - Březno II. etapa
Popis projektu:Cílem projektu je navázání cyklostezky z Kadaně na cyklostezku v Černovicích. Jedná se o doplnění chybějícího úseku cyklostezky v délce 1,9 km.
Žadatel:DroužkovicePředpokládané náklady:9 520 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

zavřít okno