Základní informace o projektu

Ident. číslo:757Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Příprava pro individuální výstavbu ve Strupčicích II
Popis projektu:Účelem stavby je zasíování pozemků pro výstavbu 21 rodinných domů. Jedná se o výstavbu splaškové a dešové kanalizace, vodovodního řadu, plynovodu a elektrorozvodů.
Žadatel:StrupčicePředpokládané náklady:15 180 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:49Konaném dne:17.06.2020

zavřít okno