Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in D:\Inetpub\webs\550_web\www\projekty.php on line 58

Základní informace o projektu

Ident. číslo:755Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Revitalizace přeložky Vesnického potoka - prodloužení přeložky
Popis projektu:
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 5/2014.
Popis:Předmětem stavby je rekonstrukce (zkapacitnění a zatěsnění) stávajícího vodního toku Vesnického potoka přibližně v jeho říčním km 2,1 až 2,4 v návaznosti na v současnosti realizovanou úpravu přeložky Vesnického potoka, a to za účelem vyřešení situace s projevy nestability v sanované oblasti severozápadních svahů lomu ČSA. Nutnost navrhované stavby byla prokázána provedením stopovací zkoušky.
Správní povolení:Zatím žádná. Připravuje se podání žádosti o územní rozhodnutí.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích I.H. Farm a M. Lobkowitz - možnost realizace bude řešena smlouvami.
Skladba stavebních objektů:Není navrženo.
Rozpočtové náklady bez DPH:36 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:45Konaném dne:11.02.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0404Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.10.2016Termín plnění:01.01.2018
Název smlouvy:Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky
Aktuální cena (vč. DPH):5 793 335 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0366Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.11.2016Termín plnění:01.02.2018
Název smlouvy:Supervize Přeložka Vesnického potoka – prodloužení přeložky
Aktuální cena (vč. DPH):108 690 KčZhotovitel:ISONOE INVEST a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-XU0142Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:16.05.2018Termín plnění:17.05.2028
Název smlouvy:Kontrola přesazených rostlin měsíčnice vytrvalé a monitoringu invazních druhů – prodloužení přeložky Vesnického potoka
Aktuální cena (vč. DPH):31 056 KčZhotovitel:Ing. Pavel Cornelius Jaroš

zavřít okno