Základní informace o projektu

Ident. číslo:753Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Kohinoor - Mariánské Radčice - biotechnologický systém ČDV z MR 1
Popis projektu:Projekt řeší výstavbu biotechnologického systému čištění důlních vod z jámy MR 1 sloužícího k odstranění rozpuštěného železa a amonných iontů jako primárních kontaminantů nacházejících se v čerpaných důlních vodách.
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.Předpokládané náklady:122 570 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:08.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-SU0431Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:03.08.2018Termín plnění:08.10.2019
Název smlouvy:Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
Aktuální cena (vč. DPH):81 810 132 KčZhotovitel:EUROVIA CS a. s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-VU0389Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.09.2018Termín plnění:08.12.2019
Název smlouvy:Supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
Aktuální cena (vč. DPH):449 576 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-XU0140Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:12.03.2018Termín plnění:26.03.2018
Název smlouvy:Projekt supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
Aktuální cena (vč. DPH):51 014 KčZhotovitel:EPS biotechnology s.r.o.

zavřít okno