Základní informace o projektu

Ident. číslo:753Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Kohinoor - Mariánské Radčice - biotechnologický systém ČDV z MR 1
Popis projektu:Projekt řeší výstavbu biotechnologického systému čištění důlních vod z jámy MR 1 sloužícího k odstranění rozpuštěného železa a amonných iontů jako primárních kontaminantů nacházejících se v čerpaných důlních vodách.
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.Předpokládané náklady:122 570 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:8.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-XU0140Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:12.3.2018Termín plnění:26.3.2018
Název smlouvy:Projekt supervize Biotechnologický systém čerpaných důlních vod z MR1
Aktuální cena (vč. DPH):51 014 KčZhotovitel:EPS biotechnology, s.r.o.

zavřít okno