Základní informace o projektu

Ident. číslo:752Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
Popis projektu:Principem stabilizace narušeného území je obnova stávajících odvodňovacích příkopů, zmenšení sklonů dílčích partií svahů, zvýšení stability prostorovou injektáží a vybudování kamenných lavic.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:109 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:41Konaném dne:22.06.2011

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0350Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.09.2012Termín plnění:31.12.2014
Název smlouvy:Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
Aktuální cena (vč. DPH):28 885 604 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0317Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:19.12.2012Termín plnění:31.12.2014
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
Aktuální cena (vč. DPH):350 880 KčZhotovitel:ARCADIS CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0337Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:22.09.2014Termín plnění:31.12.2014
Název smlouvy:Supervize dokončení sanace a rekultivace svahu v rizikové oblasti nad starými důlními díly u severní hranice DP Tušimice
Aktuální cena (vč. DPH):49 731 KčZhotovitel:ARCADIS CZ a.s.

zavřít okno