Základní informace o projektu

Ident. číslo:747Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:OM VII. etapa - zbytkové plochy
Popis projektu:Jedná se terénní úpravy a biologickou rekultivaci.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:74 670 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2008.
Popis:Celková výměra zájmového území VII. etapy - zbytkové plochy činí 19,26 ha, z toho plocha o výměře 10,53 ha je navrhována k ostatní rekultivaci – zatravnění se skupinovou výsadbou, plocha o výměře 8,27 ha k ostatní rekultivaci – usměrňovaná sukcese a plochu o výměře 0,46 ha budou tvořit hospodárnice.
Správní povolení:Územní rozhodnutí z 19.3.2009, NPM 28.4.2009, prodlouženo do 28.4.2013 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky ve vlastnictví Severní energetické a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:SO 1 – Terénní úpravy SO 2 – Biologická rekultivace
Rozpočtové náklady bez DPH:60 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů ze SPSaR 2016.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., rozpočtu a zajištění územního rozhodnutí.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:47Konaném dne:27.11.2017

zavřít okno