Základní informace o projektu

Ident. číslo:746Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:ČSA - okolí arboreta - 2. část (příkop E)
Popis projektu:Jedná se o úpravu stávajícího odvodňovacího příkopu, který je v nevyhovujícím stavu, s cílem zamezit průsakům vod do lomu ČSA a začlenit tento prvek lépe do krajiny.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:2 900 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:42Konaném dne:23.05.2013

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0327Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:29.01.2014Termín plnění:31.05.2014
Název smlouvy:Supervize ČSA - OKOLÍ ARBORETA 2. část (PŘÍKOP E)
Aktuální cena (vč. DPH):202 445 KčZhotovitel:Jáchymovská důlní s. r. o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0366Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.01.2014Termín plnění:31.05.2014
Název smlouvy:ČSA - OKOLÍ ARBORETA 2. část (PŘÍKOP E)
Aktuální cena (vč. DPH):3 024 652 KčZhotovitel:DTS Vrbenský a.s.

zavřít okno