Základní informace o projektu

Ident. číslo:745Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Rekultivace Radovesické výsypky XVII.
Popis projektu:
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:74 031 600 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt je bezpředmětný, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:61 183 140 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno