Základní informace o projektu

Ident. číslo:741Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Merkur XIX. - biologická rekultivace
Popis projektu:
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:65 476 800 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:54 113 057 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno