Základní informace o projektu

Ident. číslo:740Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Březno XVI.- biologická rekultivace
Popis projektu:
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:23 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:19 338 842 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno