Základní informace o projektu

Ident. číslo:739Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Cyklotrasa Březno - Droužkovice - Spořice
Popis projektu:
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:6 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 12/2012.
Popis:Projektová dokumentace řeší komunikační propojení obcí Černovice, Spořice, Droužkovice a Březno cyklistickou dopravou. Komunikační propojení obcí je řešeno jako cyklotrasa. Z části bude cyklotrasa vedená po nově budované cyklostezce s vyloučení provozu automobilů, z části bude cyklotrasa vedená po stávajících cestách. Cyklotrasa v úseku Spořice má délku cca 2 923,00 m. Celková délka úseku Březno činí 32,00 m. Celková délka úseku Černovice činí 245,27 m. Cyklotrasa v úseku Droužkovice má délku celkem 4424,71 m.
Správní povolení:Stavební povolení (Spořice) ze dne 20.5.2013, NPM 11.7.2013; stavební povolení (Černovice) ze dne 20.5.2013, NPM 10.6.2013; stavební povolení (Březno) ze dne 14.5.2013, NPM 10.6.2013; územní rozhodnutí (Droužkovice) ze dne 8.3.2013, NPM 7.5.2013 - čeká se na vydání stavebního povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba na cizích pozemcích jsou řešeny smlouvami o právu provedení stavby.
Skladba stavebních objektů:Stavba není členěna na stavební objekty.
Rozpočtové náklady bez DPH:13 782 560 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu, případně zajištění správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno